Menü

Coinler

Borsalar

KYC Politikası

KYC Politikası

İşbu Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası’nın ("KYC Politikası") amacı; risk temelli bir yaklaşımla Coin Portalı bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu KYC Politikası kapsamında, Şirket faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.btcfinans.com adresinden erişilen platforma ("Platform") üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu KYC Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir. ("Müşteri") Coin Portalı, işbu KYC Politika’sını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır.

1. Kimlik Doğrulama

Coin Portalı, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır

* Müşteri kimliğini doğrulama ve selfie (yüz fotoğrafı) olarak doğrulama

* Müşteri'nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma

* Müşteri'nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme

* Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma

* Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri'leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanacaktır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Platform'a üye olma amacı ve bu Platform'da yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir. Müşteri kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki hallerde işletilecektir.

* Her türlü hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak; ayrıca

* Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000 TRY eşit veya fazla ise;

* Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000 TRY eşit veya fazla ise;

* Yürülük’teki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak

* Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak

Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Şirket gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.

Coin Portalı, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

2. Hizmet İlişkisi Kurulmayacak Müşteriler

Coin Portalı, işbu KYC Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.

* Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler

* Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler

* Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler

* Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda

* Para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler,

* Yasadışı bahis, kumar işlemleri

3. Hizmet İlişkisi Kurulmadan Önce Hakkında Birtakım Tedbirler Alınacak Müşteriler

Coin Portalın Müşteriler’e risk temelli yaklaşımı sonucunda aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ve işlemler yüksek risk kategorisinde tanımlanmış olup detaylı bir inceleme sürecinden geçirilecektir.

* Siyasi Nüfus Sahibi Kişiler

* Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar, Yardım Kuruluşları vb.)

* Kripto para faaliyetlerinin yasaklandığı ve oldukça kısıtlandığı ülke veya bölgelerde bulunan gerçek kişiler

* Miktarı yüksek işlemler

* Yukarıda bahsi geçen Müşteriler ve işlemler bakımından, hizmet ilişkisi kurulmadan önce veya ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce Şirket üst düzey yöneticisinden izin alınması gerekmektedir. Müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmadan önce, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında bilgi sağlanmalı, bu kapsamda Müşteri hakkında herhangi bir resmi kurum nezdinde soruşturma başlatılmadığından veya ilgili bir soruşturma başlatıp bir ceza uygulamadığından kamu kaynakları kullanılarak emin olunmalıdır.